Jak zacząć ? - easykart.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje szczegółowe

Procedura zapisu:

Zawodnik zapisuje się do dowolnego klubu zrzeszonego w PZM.

Istnieje możliwość zakupu karta od dystrybutora (JR1 Artur Lalak , WTR Wiktor Turkiewicz), lub też wynajęcie w trakcie sezonu od niektórych teamów kartingowych, które posiadają odpowiedni sprzęt.

Wysokość wpisowego na zawody wraz z terminem wpłaty określa w regulaminie szczegółowym organizator poszczególnych rund (maksymalnie
450 PLN za rundę). Opłata za trening w przeddzień zawodów wynośi maksymalnie 120 PLN.
Żeby rozpocząć start w zawodach, to należy zdać egzamin na CERTYFIKAT (teoretyczny i praktyczny na torze kartingowym) i dopiero wówczas ubiegać się o wydanie licencji. Egzaminy organizują Zarządy Okręgowe zatwierdzone przez Główną Komisję Sportu Kartingowego (GKSK). Koszt egzaminu to 2
70 PLN a wystawienie certyfikatu - 50 PLN. Aby uzyskać licencję krajową i międzynarodową zawodnik musi wypełnić stosowny kwestionariusz, który znajduje się tutaj.

Licencja obowiązująca dla Easykart 60 i 100 to JUNIOR (8-16 lat), którą wydają Zarządy Okręgowe PZM wynosi:
- nowa 210 PLN
- przedłużenie 1
30 PLN
- duplikat 90 PLN

Licencję Senior (od 16 lat) wydaje Zarząd Główny PZM i odpłatność wynosi:
- nowa 210 PLN
- przedłużenie 1
70 PLN
- duplikat 90 PLN


Ponadto zawodnik kartingowy może również brać udział w zawodach międzynarodowych. Licencja międzynarodowa kosztuje 50 PLN i wydaje się ją zgodnie z przepisami CIK- FIA zawodnikom, którzy ukończyli 13 lat. Zasady wydawania licencji międzynarodowych są określone w Kodeksie Sportu Kartingowego.Udział w Czeskiej serii EASYKART

W
obecnym sezonie Polscy zawodnicy mogą startować również w czeskich zawodach Easykart w kategoriach E-50, E-60 i E-100 zgodnie z kalendarzem na obecny rok. Warunki i szczegółowe informacje odnośnie udziału w tych zawodach można uzyskać pod numerem telefonu 601 555 708 lub na stronie www.easykart.cz.

A oto najważniejsze informacje dotyczące startów w Czechach:  
- dzieci startujące w kategorii E-50 muszą posiadać tzw. "kartę registracyjną", do wyrobienia wymaganego dokumentu niezbędne jest zdjęcie oraz opłata w wysokości 300 Kc.
(około 45 PLN).
- dla kategorii E-50 zawodnik musi posiadać kombinezon homologowany
, taki jak dla innych kategorii, kask również musi posiadać homologację minimum motocyklową (ACE-22/05).
- próby wolne trwają 1
2-15 min. (9 sesji), rozgrywane są w piątek i kosztują ok. 1200 Kc oraz 500 Kc dla kategorii E-50.
- wpisowe na zawody wynosi ok.
800 Kc dla E-50 i 1600 Kc dla pozostałych kategorii.
- nie ma ubezpieczenia dla zawodnika podczas zawodów. Trzeba o to zadbać samemu.
- wszystkie silniki muszą zostać zaplombowane najdalej w piątek do godz. 19.00 w przeddzień zawodów (dotyczy to również kategorii E-50)!
- na wszystkich Czeskich torach znajdują się restauracje i bary (orientacyjny koszt obiadu to ok. 1
20 Kc (18 PLN))

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego