2012-1 - easykart.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty > 2012

Oficjalne Komunikaty 2012

Oficjalne komunikaty GKSK oraz CIK-FIA i wszystkie dodatkowe przepisy kartingowe wchodzące w życie od dnia publikacji.


KARTING

Komunikat Nr 1 2012 (26.03.2012r.)

1. Kategorie, w których będą rozgrywane zawody kartingowe w 2012 roku:
a) International Poland Championship Series MKMP: KF 2, KF 3, KZ 2,
b) Kartingowe Mistrzostwa Polski Series: Młodzik 60
c) Finał Mistrzostw Polski: OPEN 125,
d) Klubowy Finał Mistrzostw Polski: Popularna 125,
e) Karting GP Poland: KF 2, KF 3, KZ 2, Junior Max, Senior Max,DD2 Max, DD2 Master.
f) Rotax Poland Trophy: Junior Max, Senior Max, DD2 Max, DD2 Master,
g) Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodziezy Rundy: M 60, Baby Rok, Mini Rok, Micro Max, Mini Max, E 60, Pokazy: Easykart 50 „Trening”, Puffo i Micro Max.

2. Kategorie, w których rozgrywane będą zawody Pucharowe:
a) Puchar ROK : Baby ROK, Mini Rok, ROK Junior, ROK 125, Super ROK 125,
b) Puchar Rotax: Micro Max, Mini Max 125, Junior Max 125, Senior Max 125, DD2 Max, DD2 Masters,
c) Puchar Easykarta: Easykart 60,
d) Puchar PZM: KZ Narodowa,

3. Ustala się, że w roku 2012 odbędą się następujące ogólnopolskie zawody kartingowe:
- INTERNATIONAL POLAND CHAMPIONSHIP
(Międzynarodowe Kartingowe Mistrzostwa Polski) 6 serii, każda z serii składa się z 4 wyścigów finałowych - system:
trening oficjalny ( jedna sesja 8 min. dla serii), wyścig 1, wyścig 2, wyścig 3, wyścig 4 – klasyfikacja dla każdej serii- suma punktów z 3 wyścigów.
Do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich serii.
- Kartingowe Mistrzostwa Polski M-60, 6 serii, każda z serii składa się z 4 wyścigów finałowych - system:
trening oficjalny ( jedna sesja 8 min. dla serii), wyścig 1, wyścig 2, wyścig 3, wyścig 4 – klasyfikacja dla każdej serii- suma punktów z 3 wyścigów.
Do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich serii.
- Rotax Poland Trophy zawody jednorundowe – system trening oficjalny ( jedna sesja 8 min dla kat.) kwalifikacje, przedfinał, finał.
- Karting GP Poland zawody jednorundowe - system trening oficjalny ( jedna sesja 8 min dla kat.) kwalifikacje, przedfinał, finał.
- Finał Mistrzostw Polski OPEN 125 zawody jednorundowe- system trening oficjalny ( jedna sesja 8 min dla kat.) kwalifikacje, przedfinał, finał.
- Klubowy Finał Mistrzostw Polski kat. Popularnej 125 zawody jednorundowe - system trening oficjalny ( jedna sesja 8min dla kat.) kwalifikacje, przedfinał, finał.
- Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży zawody dwurundowe - system trening oficjalny ( jedna sesja 8min dla kat.) kwalifikacje, przedfinał, finał.
- Puchar ROK -12 rund system: trening oficjalny (jedna sesja 8 min. na każdą rundę), przedfinał, finał - do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki zgodnie z regulaminem Pucharu ROK.
- Puchar PZM -5 serii - system: trening oficjalny (jedna sesja 8 min. na każdą serię), do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich serii.
- Puchar Easykart -6 serii - system: trening oficjalny (jedna sesja 8 min.) na każdą serię 4 finały do klasyfikacji serii liczone są 3 biegi finałowe , a do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich serii.
- Puchar Rotax -12 rund -system: trening oficjalny (jedna sesja 8 min. na każdą rundę), przedfinał i finał – do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki zgodnie z regulaminem Pucharu Rotax.


4. Zasady rozgrywania zawodów i wypłaty nagród finansowych w klasyfikacji indywidualnej;
4.1. Do klasyfikacji koncowej liczą się wyniki wszystkich rund ( jeśli RZK lub komunikaty GKSK na dany rok nie stanowią inaczej),
4.2. Przy małej frekwencji pokrewne klasy moga być łaczone,
4.3. Nie przewiduje się nagród finansowych za poszczególne Rundy Pucharu ROK, Pucharu Easykart, Pucharu Rotax, Pucharu PZM, MKMP oraz Rundy MKMP,
4.4. Nagrody finansowe za cały cykl zawodów wypłacane beda na zakończenie sezonu kartingowego przy spełnieniu niżej podanych warunków:
a) INTERNATIONAL POLAND CHAMPIONSHIP-MKMP (6 Serii) KF2, KF3, KZ2:
jeżeli sklasyfikowanych na koniec sezonu będzie co najmniej 12 zawodników w danej
kategorii:
I miejsce - 8 000,00 złotych,
II miejsce - 6 000,00 złotych,
III miejsce - 5 000,00 złotych.
b) Mistrzostw Polski M 60 (6 serii), Finał Mistrzostw Polski w kategorii OPEN 125
jeżeli sklasyfikowanych na koniec sezonu będzie co najmniej 12 zawodników :
I miejsce - 3 000,00 złotych,
II miejsce - 2 000,00 złotych,
III miejsce - 1 000,00 złotych.
W przypadku mniejszej ilości zawodników wypłacone zostaną nagrody w wysokości 50%.
Wypłaty nagród finansowych zawodnikom nastapią po oficjalnym ogólnopolskim zakończeniu sezonu w terminie 14 dni od daty zakończenia sezonu. Nagradzany zawodnik ma obowiązek uczestnictwa w ogólnopolskim zakończeniu sezonu. W przypadku nieobecności zawodnika nagrody finansowe nie zostaną wypłacone. (z wyłączeniem przypadków losowych)


5. Ustala się, że w 2012 roku odbędą się Kartingowe Mistrzostwa Stref.
Powinno zostać rozegranych 3 do 6 rund w każdej z Stref; Strefa Centralno – Wschodnia,
Strefa Północno - Zachodnia.
W każdej strefie system: trening oficjalny, (tylko w pierwszej rundzie) przedfinał i finał. Do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki wszystkich rund.
GKSK dofinansuje każdą z Rund Kartingowych Mistrzostw Stref po 1 000 zł. W Rundach Strefowych mogą startować wszystkie kategorie ujęte w kalendarzu zawodów kartingowych na 2012 rok, jak również te, które startowały wcześniej i kategorie które są w trakcie tworzenia.

6. Ustala się Finał Mistrzostw Polski kategorii Open 125 ( system klasyfikacji do finału na podstawie eliminacji strefowych).

7. Ustala się na rok 2012 nastepujące wysokości nagród finansowych za miejsca uzyskane przez zawodników polskich w Mistrzostwach Europy i Pucharze Świata :
I miejsce - 15.000,00 złotych,
II miejsce - 10.000,00 złotych,
III miejsce - 5.000,00 złotych.

8. Ustala się na rok 2012 następujące wysokości nagród finansowych za miejsca uzyskane przez zawodników polskich w Mistrzostwach Świata:
I miejsce - 30.000,00 złotych,
II miejsce - 20.000,00 złotych,
III miejsce - 10.000,00 złotych.

9. Ustala się na rok 2012 następujące wysokości nagród finansowych dla zawodników polskich za miejsca uzyskane w Międzynarodowym Finale Pucharu ROK i Międzynarodowym Finale Pucharu Easykart:
I miejsce - 3.000,00 złotych,
II miejsce - 1.500,00 złotych,
III miejsce - 1.000,00 złotych.

10.Ustala się na rok 2012 maksymalną wysokość wpisowego od zawodnika dla wszystkich kategorii we wszystkich cyklach zawodów umieszczonych w kalendarzu sportu kartingowego w kwocie:
- 450,00 zł za każdą Serię – INTERNATIONAL POLAND CHAMPIONSHIP-MKMP, KMP M 60, Puchar EASYKART,
- 450,00 zł za zawody ROTAX POLAND TROPHY, KARTING GP POLAND,
- 250,00 zł za każdą rundę Pucharu ROK, , ROTAX w tym KARTING GP POLAND , PZM, Wiosenny Puchar ROK,
- 250,00 zł – Finał MP OPEN 125, Klubowy Finał MP Popularna 125,
- 100,00 zł za każdą Serię „Easykart 50 Trening”,
- 50,00 zł za każdą rundę w pokazach " Micro MAX” i "Puffo".
W opłacie wpisowego zawarta jest już opłata za transpondery oraz trening wolny w przeddzień zawodów w wymiarze 5 x 8 minut na każdą kategorię.
W przypadku uczestnictwa zawodnika w wiekszej liczbie kategorii niż jedna podczas tych samych zawodów, za każdą nastepną kategorię zawodnik wnosi opłatę 125,00 zł.

11. Ustala sie na rok 2012 kaucję za złożenie protestu w wysokości 500,00 zł. natomiast za złożenie zapowiedzi odwołania w wysokości 2 500,00 zł.

12. Ustala się nastepujące terminy zatwierdzania regulaminów uzupełniających zawodów wymienionych w kalendarzu sportu kartingowego na rok 2012 - regulaminy MKMP będą zatwierdzone tylko w przypadku wersji polskiej i angielskiej:
- zawody odbywające się do 30.06.2012 r. – do dnia 30.03.2012 r.,
- zawody odbywające się po 30.06.2011 r. – do dnia 30.04.2012 r.

13. Ustala się na rok 2012 opłatę handlową za czas trwania jednej serii, dwóch rund i zawodów dwudniowych w wysokości 800,-zł. Dystrybutorzy sprzętu, którzy mają podpisaną umowę z ZG PZM wnoszą opłatę handlową dla organizatora zawodów w wysokosci 200 zł. za czas trwania jednej serii, dwóch rund i zawodów dwudniowych. Dotyczy zawodów wymienionych w kalendarzu sportu kartingowego na rok 2012.
Lista dystrybutorów sprzętu, którzy podpisali umowę z ZG PZM zostanie podana w Komunikacie GKSK.

14. Ustala się opłatę rejestracji Karty technicznej silnika M-60 w wysokości 2 500,00 zł (brutto) dla dystrybutorów sprzetu kartingowego i 1 500,00 zł (brutto) dla osoby prywatnej ( zawodnik lub opiekun). Wpłatę należy dokonać na konto ZG PZM.

15. GKSK informuje, że obowiązującym wzorem identyfikatora dla sędziów sportu kartingowego na lata 2012-2015 jest wzór z roku z lat poprzednich.

16. GKSK informuje, że pisemne oferty na organizację zawodów kartingowych na 2013 rok należy składać na załączniku Nr 1 do „Regulaminu przyznawania przez GKSK PZM ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów kartingowych” (Komunikat GKSK) w terminie do dnia 30 września 2012 roku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami wymienionymi w tym regulaminie.

17. Zamówienia na identyfikatory sponsora sportu kartingowego jak równiez na licencje sponsorskie prosimy kierować do Biura Sportu i Turystyki ZG PZM.

18. Ustala się na rok 2012 maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu na certyfikat sportu kartingowego w kwocie 250,-zł, która to kwota wpływa na konto ZO PZM. Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin na certyfikat ustalają Zarzady Okręgowe Polskiego Zwiazku Motorowego.

19. Lista opon zatwierdzonych przez GKSK na rok 2012 będzie podana w Komunikacie Nr 2.2012 z uwzględnieniem decyzji CIK -FIA w tej sprawie.

20. Ewentualne zmiany w Ramowym Regulaminie Sportu Kartingowego oraz Regulaminie Zawodów Kartingowych na 2012 rok zostaną zapisane kolorową czcionką. (W 2012 roku obowiazuje Ramowy Regulamin Sportu Kartingowego 2011 – jako uzupełnienie RZK 2012)

22. Główna Komisja Sportu Kartingowego zwraca się z prośbą do zawodników, mechaników, opiekunów i klubów kartingowych o zgłaszanie uwag i propozycji zmian w Ramowym Regulaminie Sportu Kartingowego oraz Regulaminie Zawodów Kartingowych na 2013 rok w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

23. W seriach Pucharu Easykart oraz w rundach Pucharu ROTAX wystapią dzieci w wieku od 4 – 8 lat w pokazach zwanych:
- „Easykart 50 Trening”,
- Micro Max,
- Puffo.

23.1. W pokazach nie mogą występować zawodnicy posiadający licencję kartingową „Junior”,
23.2. Dzieci występujący w pokazach „Easykart 50 Trening”, "Micro MAX" i "Puffo" obowiązkowo muszą posiadać zaświadczenie lekarza Medycyny Sportowej lub lekarza posiadającego uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej o zdolności do udziału w pokazach kartingowych,
23.3. Uczestnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pokazach kartingowych,
23.4. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są ubezpieczyć swoje dziecko od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
23.5. Przedłożyć w biurze zawodów „ Zgłoszenie uczestnika do pokazów”,
23.5. Dokumenty wymienione w pkt. 23.2; 23.3; 23.4; 23.5 obowiązkowo muszą być przedłożone w biurze zawodów.

GŁÓWNA KOMISJA SPORTU KARTINGOWEGO


Easykart
Driver
Program


Oficjalne
Komunikaty


Forum

Wejdź na forum.

KARTING W POLSCE

Easykarta


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego